Webinar - Träbyggande

wood
29
Feb
Type of event
Event type
Webinar
Time & date 29 February 2024 - 10:00
Location
Location
online
Cost
Cost: Free

Detta webinar är den första stödinsatsen inom Kommunernas Klimatlöfte nr 29 – Vi bygger i trä. Kommuner kan göra stor skillnad i att minska byggsektorns klimatpåverkan genom att vara förebilder och främja klimatvänliga alternativ, i egenskap av både offentlig beställare och innehavare av planmonopolet.  

På detta webinar får du ta del av goda exempel, fallgropar och lärdomar. 

Medverkande 

  • Magnus Linder, Projektchef och projekteringsledare, ByggDialog.  
  • Olivia Thim, affärsutvecklare skog och trä/hållbart byggande, Linneus Science Park i Växjö 
  • Peter Selberg, Samordnare för fokusområdet Sunda och Klimatsmarta bostäder och lokaler inom Klimat 2030  

Program 

Introduktion 
Varför är vi här? Vad handlar löftet om? Vilka är ni som är här? 

Erfarenheter från praktiken.  
Baserat på ett antal framgångsrika träbyggnader förmedlas grundläggande kunskap kring praktiskt träbyggande liksom dess förutsättningar eller speciella egenskaper. Exempel på genomförda projekt. Magnus Linder   

Kommunens roll
Växjö har fått en särställning i sitt systematiska arbete för träbyggande. Vi får ta del av erfarenheter och rekommendationer till andra kommuner. Olivia Thim 

Vägen fram till ett lyckat genomfört löfte 
Baserat på detta, identifierar vi er huvudsakliga utmaning för att klara löftet. Liksom vilket som är det viktigaste nästa stegen för att komma vidare i arbetet. Samtal om fortsatt stöttning  

Mötet stänger 12:00.  

Moderator: Peter Selberg 

Kommuner som antagit löftet välkomnas!

Läs mer https://klimat2030.se/klimatloften/ 

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen Klimat 2030 som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. 

Johanneberg Science Park har uppdrag är att stötta kommunerna att klara sina klimatlöften som är kopplade till på energieffektivisering av byggnader, träbyggnation och återbruk.  

Content