Var med och utveckla framtidens hållbara grönområden!

vattenspridare på gräsmatta
20
Oct
Type of event
Event type
Webinar
Time & date20 October 2020 - 14:00
Location
Location
Online: https://zoom.us/j/94424908491
Cost

Nu finns tillfälle för dig att vara med och prova produkter, testa idéer och koncept i en verklig miljö. Vi välkomnar innovatörer, forskare och studenter! 

Hur kan vi bli bättre på att fördela våra resurser och skapa smartare system för skötsel av våra parker och grönytor? Vilket resultat når vi med ny teknik som möjliggör övergång från frekvens- till behovsstyrda insatser? Hur utformar vi bäst våra utemiljöer utifrån boendes och besökarnas perspektiv?

Trädgårdsföreningen och Slottsskogen är några av områdena i Göteborg där vi påbörjat ett samarbete med att utveckla och testa moderna lösningar för en fossilfri och effektiv skötsel av framtidens parker och grönytor.

Vid detta webinar får du veta hur det går till. Hur du kan få tillgång till en verklig driftsmiljö med parker, planteringar, friluftsområden och idrottsanläggningar. 
 
Aktiviteterna koordineras inom Hållbara Smarta Parker, ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar och flera företag. Projektet har stöd från Vinnova. 
 
Medverkande 
Jenny Olsson, Park och naturförvaltningen, Offentliga utemiljöer, Avdelningschef - Göteborgs Stad
Anders Kristoffersson, Universitetslektor Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp 
Jörgen Lundgren, Business Solution Manager, Husqvarna 
Evdoxia Kouraki, Projektledare Johanneberg Science Park 

Moderator Karin Weijdegård, Johanneberg Science Park 

För tekniska frågor medverkar Christoffer Widegren, konsult inom logistik och mobility management  samt verksam i testbädden.


Kontakt för frågor: 
evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com
eva.hellberg@johannebergsciencepark.com 

Är du nyfiken på att vara med i Hållbara Smarta Parker? 
Läs mer om hur

Göteborgs Stad

VINNOVA

Content

Har du frågor, hör gärna av dig;

Evdoxia Kouraki, Project Manager

+46 709 32 92 17
Send e-mail
LinkedIn

Har du frågor, hör gärna av dig;

Eva Hellberg, Communications Manager

+46 709 58 21 10
Send e-mail
LinkedIn