Frukostmöte hos COWI 15 september: Hur kan ny teknik för återvinning skapa rena råvaror och lösa peak Fosfor?

Bild på fält
15
Sep
Type of event
Event type
Seminar
Time & date15 September 2017 - 07:30
Location
Location
COWI Göteborg, Skärgårdsgatan 1, Göteborg
Cost
Cost: Free

Den 15 september bjuder Västsvenska Kemi- och Materialklustret och COWI in till frukostseminarium och berättar om ny teknik för återvinning av fosfor ur avfall från samhället.
Idag håller fosfor på att försvinna ur jorden på grund av övergödsling och ohållbart jordbruk. Det gör att jorden utarmas, vilket resulterar i näringsfattig jord och näringsfattiga grödor. Hur kan vi då tillföra fosfor i jorden igen?

Genom att ställa högre krav på återvinning och utvecklingsmetoderna kan fosfor utvinnas genom att förbränna askan från avloppsslam. Fosfor nyttiggörs på så sätt som en ren produkt, samt att spridningen av oönskade ämnen i naturen minskar.
Nu finns ny teknik tillgänglig för att i högre utsträckning än tidigare utvinna fosfor till rena produkter. En första anläggning planeras i Sverige och intresset i Europa är stort.
Representanter för den nya tekniken, Easy Mining, samt andra representanter inom industrin  finns på plats för att berätta om risken och problematiken kring Peak Fosfor och de möjligheter och framtida lösningar som tekniken innebär.

Varmt välkommen!

Datum: fredag 15 september
Tid: 7.30-9.00  
 

Frukosten står framdukad kl 7.30. Mötet börjar 8.00 och pågår till 8.40.
Därefter finns möjlighet för diskussion och frågor.


Plats: COWI Göteborg, Skärgårdsgatan 1, Göteborg
Sista anmälningsdag:11 september

Har du frågor om seminariet, kontakta:
Lars Josefsson
Västsvenska Kemi- och Materialklustret
Telefon: 0708-33 05 82
lars.josefsson@johannebergsciencepark.com


Anna Berggren
COWI
Telefon: 0704-01 61 01
anbg@cowi.com