Frukost – Så kan mängden plast i havet minskas

Plast i hav
01
Sep
Type of event
Event type
Seminar
Time & date1 September 2017 - 07:30
Location
Location
Johanneberg Science Park
Cost
Cost: Free

Plast i havet är ett stort och växande problem. FN:s 14:e miljömål handlar om hur vi ska få ett hållbart hav. Vi inbjuder till en spännande frukost där vi kommer ta upp problematiken kring plast i havet och vad vi kan göra åt det.

Katarina Gårdfeldt, docent vid Chalmers och föreståndare GMV, kommer att berätta om Plast i Havet ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Katarina har i sommaren 2017 varit expeditionsledare för en expedition till Nordpolen med den svenska isbrytaren Oden, där man bland annat mätte plastpartiklar i havet. Katarina har tillsammans med bland annat SDSN Northern Europe och det Maritima klustret i Västsverige tagit fram en rapport om hållbara lösningar för hav som skall presenteras av den svenska delegationen på FN:s konferens The Ocean Conference i New York, se länk: https://oceanconference.un.org/.
 
Vi kommer sedan att få höra vad industrin gör för att minska och motverka mängden plast i havet. Thomas Hjertberg, Scientific advisor på Borealis och Marie-Louise Johansson, miljöexpert på Borealis i Stenungsund, kommer bland annat att berätta om ett av Borealis projekt, ”Operation Clean Sweep”, som är ett initiativ för att minska utsläpp av plast.  Operation Clean Sweep är ett program för att minimera och förhindra att vi själva släpper ut plast (som skulle kunna hamna i vattendrag/havet) med hjälp bland annat av olika, tekniska lösningar och förhållningssätt. Borealis som är en av de första stora plastproducenten har engagerat sig i återvinning av plast genom att köpa ett större plaståtervinningsföretag i Tyskland. Detta är ett steg i Borealis strävan mot att tillämpa cirkulär ekonomi.
 
Deltagare:
Katarina Gårdfeldt, docent vid Kemi och kemiteknik/Energi och material/Oorganisk miljökemi. Centrumföreståndare vid Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
Thomas Hjertberg, scientific advisor Borealis
Marie-Louise Johansson, miljöexpert Borealis
 
Tid: Fredag den 1 september 2017, klockan 07.30-09.00
Plats: Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 1, Göteborg

Välkommen med din anmälan!