Celsius Innovationskluster

city

Celsius Innovationskluster är ett efterfrågat samarbetsnav som stödjer städer i sina energisystemomställningar till koldioxidneutrala system genom effektiva & integrerade värme- & kyllösningar.

Content

Med städers behov i fokus samlar och delar Celsius teknisk, ekonomisk, social och politisk kunskap och expertis för att stötta städer i deras energisystemomställning via sin digitala verktygslåda, Celsius Toolbox.

Celsius Innovationskluster är ett forum som finns till för att främja innovation i Sverige. Vi är en länk för svenska aktörer till europeiska samarbetspartners för att accelerera svensk innovationstakt och affärsutveckling samt utveckling av värme och kyla för framtidens energisystem.

Våra mål är:

  • Dela kunskap inom Europa – för positionering, synlighet och ökad trovärdighet för svenska aktörer
  • Skapa fler innovativa lösningar i testbäddar för både svenska och europeiska städer
  • Skapa nytta för svensk synlighet och kunskap i det europeiska systemet
  • Skapa processer för att adressera behov – och marknadsdriven innovation

 

 Celsius

    Energy Logo

 

Communication issues;

Emilia Pisani , Project Leader / Communications Officer

+46 709 74 21 96 emilia.pisani@johannebergsciencepark.com LinkedIn