Välkommen till Bioekonomins egen riksdag!

Dessa talare och spännande besökare kommer till Bioekonomiriksdagen 2019 23-24 oktober!

Content

Anmäl dig här!

23 oktober

Bioekonomiriksdagen 2019 - 23 oktober

08.30-09.30 Registrering med kaffe och smörgås.

09.30 Välkommen till Bioekonomiriksdagen 2019!

Per

Inledningstal, Per Callenberg, statssekreterare för Landsbygdsminister Jennie Nilsson, Näringsdepartementet

 

Markku Rummukainen  Ulrika PalmeAnders Wijkman

10.00 Hur används biomassa globalt och vad får det för konsekvenser?

Markku Rummukainen, Klimatrådgivare och Sveriges kontaktperson för IPCC, SMHI
Ulrika Palme, Biolog och Universitetslektor Miljösystemanalys, Chalmers
Anders Wijkman, klimat och miljödebattör

mariasvante  mikael

Sofia StrömFilip Kjellgrenmats
10.40 Hur utveckar vi biobaserade innovationer - och var finns kapitalet?

Maria Grahn, forskare på Chalmers, om implementering av ny teknik.
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige, om hur man gör affär av en idé.
Mikael Hannus, Innovationschef Sverige, Stora Enso.
Sofia Ström, affärsutvecklare GU Ventures med fokus på hållbarhet.
Filip Kjellgren, om vikten av test- och demoprojekt, Vinnova.
Mats Bergh, VD, Johanneberg Science Park.

Emma Hult, ordförande i riksdagens civilutskott, Miljöpartiet
Betty Malmberg, ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, Moderaterna

 

12.00-13.00Lunch och utställning

13.00-15.30 Valbara sessioner, se nedan

Valbara utskottssessioner

sessioner

Bästkustutskottet

13.00-14.00 Hur skapar vi hållbara affärer av havets resurser?

Ingrid Undeland, Professor Chalmers om att maxa värdet på marin biomassa genom multipla produkter
Fredrik Norén, forskningschef, Marine Feed Sweden AB
Kirsten Lynge, Kirsten Lynge, direktör och partner i ZosteraLaesö, om isolering av sjögräs
Elisabet Brock, KosterAlg, om Algodling - livskraft i havet
Glenn Mattsing, VD, Sculptur

14.00-14.30 Paus

14.30-15.30 Klarar vi målen för bioekonomi utan havet?

Kristina Sundell, forskare, Göteborgs universitet
Magnus Nydén, Global Chief Scientist, Nouryon
Elisabet Brock, ordförande, KosterAlg
Martin Wänblom, VD, Innovatum
Jessica Öberg, Marin vattenförvaltningshandläggare, Länsstyrelsen
Betty Malmberg, riksdagsledamot Moderaterna och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet
Magnus Nordgren, Samordnare, Landsbygdsnätverket Jordbruksverket

Moderator: Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert, Maritima Klustret, Västra Götalandsregionen                                                           

Byggnad- och materialutskottet
13.00-14.00: Vilka är de senaste framstegen i biobaserat byggande och material?

Maria Perzon, projektledare miljö för den fossilfria förskolan Hoppet
Peter Holmdahl, VD och grundare House of Hemp, om hus av hampakalk.
David Thorp, Försäljningsansvarig Kebony Sverige, om biobaserad tryckimpregnering av trä
Marie-Louise Lagerstedt Eidrup, Chalmers Industriteknik om materialbibliotek

14.00-14.30 Paus

14.30-15.30: Hur kan biobaserat byggande utvecklas?

Susanne Rudenstam, kanslichef, Träbyggnadskansliet 
Kenneth Wilén, Vice VD & Co-founder ARVET (fd Folkhem)
Emma Hult, ordförande i riksdagens civilutskott, Miljöpartiet
Magnus Wålinder, Professor i Byggnadsmaterial, KTH

Moderator: Peter Selberg, projektledare samhällsbyggnad Johanneberg Science Park

Bil- och drivmedelutskottet 
13.00-14.00: Hur använder vi återvunna och biobaserade råvaror och material?

Lars Mårtensson, miljöchef Volvo Lastvagnar
Petter Holland, VD Preem Sverige
David Karis, Stena Recycling 
Johanna Mossberg, Innovationsklustret Fossilfritt flyg/RISE

14.00-14.30 Paus

14.30-15.30: Räcker skogsråvaran till biobaserat bränsle?

Kristina Yngwe, Centerpartiet, ordförande Miljö- och jordbruksutskottet
Henrik Brodin, strategisk affärsutvecklare, Södra
Martin Gustavsson, styrelseledamot LRF Västra Götaland
Annika Åhnberg, ordförande, f3
Ylwa Alwarsdotter, Affärsutvecklingschef SEKAB

Moderator: Nils Hannerz, Forsknings- och innovationschef, IKEM

Jesper Rönndahl

15.30-16.30 KLIMATPANIK! med allas vår Jesper Rönndahl

19.00 Middag i akvariet på Universeum (först till kvarn)

 

Bioekonomiriksdagen 2019 - 24 oktober

09.00-09.10 Vad tar vi med oss från igår? 

09.10-10.00 Svensk bioekonomistrategi – hur kan en bioekonomi bidra till klimatomställningen?

Carina HåkanssonMaria HollanderBo Karlsson

Rickardmarlenekjellarne
 

Carina Håkansson, VD, Skogsindustrierna, om behovet av en svensk bioekonomistrategi
Maria Hollander, VD, Paper Province, om den europeiska bioekonomistrategin
Fredrik Fredrikson, Länsstyrelsen Västra Götaland
Bo Karlsson, Chef skogsträdsförädling Skogforsk

Rickard Nordin, Klimat- och energipolitisk talesperson, Centerpartiet
Marlene Burwick, ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna
Kjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot Kristdemokraterna

10.00-10.20 Fika

10.20-10.35
Framgångsrika exempel från Västra Götalandsregionen

carolineJonna

Caroline Löfgren, från Klimatledande Processindustri om biobaserade lösningar och Klimatledande Processindustri, en unik satsning i Västra Götaland.
Jonna Bjuhr Männer, miljöstrateg hållbar resursanvändning, Västra Götalandsregionen

10.35 Hur ska Sveriges bioekonomistrategi se ut? 
Hur har andra regioner och länder gjort innan? 

helena

Helena Nilsson, Regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen
Dag Hallén, Bioekonomistrateg, Region Värmland
Magnus Matisons, Projektledare, Biofuel Region
Charlotte Beijer, Regionutvecklare, Västra Götalandsregionens Brysselkontor

Pontus

 

11.15 Hur argumenterar vi för förändring?
Pontus Christoffersen
, retorikexpert, Snacka snyggt.

11.50 Lansering av Bioekonomiriksdagen 2020

12.00-13.00 Avslutande lunch


Matilda
Bioekonomiriksdagen 2019 modereras av påverkansexperten Matilda Westerman!Observera att programmet uppdateras kontinuerligt

 

Vad är Bioekonomiriksdagen?

Varje år hålls sedan några år tillbaka en Bioekonomiriksdag som samlar ledande organisationer, nyckelpersoner och beslutsfattare inom samhällsbyggnads...

Utställning och mässa

Vill du synliggöra ditt företag eller din produkt på Bioekonomiriksdagen?...

Koordinator

Tove Arnsvik Bjurefalk, Kommunikatör

+46 708 58 29 35 tove.arnsvik@johannebergsciencepark.com LinkedIn