Almedalen - vi är där!

12 maj 2017
Almedalsparken

Johanneberg Science Park är på plats i Almedalen i Visby. Ett sammanhang att synliggöra vår verksamhet, skapa relationer, påverka, omvärldsspana och inte minst kompetensutvecklas. Välkommen på årets seminarier.

3/7 kl 15.00-16.00 - Västsvenska Arenan, Strandvägen, H528
Seminarium: Energiomställningen pågår nu – hur hittar vi de ekonomiska drivkrafterna?
Göteborgs Stad utvecklar tillsammans med åtta partners en unik lokal handelsplats för el, värme och kyla. Projektet Fossil-free Energy Districts optimerar energianvändningen. Hur bidrar en lokal energimarknad mellan fastigheter till effektivare resursutnyttjande? Vilka är handelsplatsens utmaningar? Läs mer
Seminariet arrangeras inom Västsvenska Arenan, där åtta västsvenska organisationer samlas under ett och samma tak i Almedalen. Med fokus på frågor som är angelägna för hela Sverige presenteras regionala lösningar på nationella utmaningar.

5/7 kl 12.00-13.00 - Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A
Seminarium: Testbädden är svaret – men hur skapar vi förutsättningarna?
För att Sverige ska behålla sin position som forsknings- och innovationsland och samtidigt lösa de samhällsutmaningar vi står inför krävs fördjupad samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Testbäddar möjliggör detta, men hur skapar vi de bästa förutsättningarna?  Läs mer 

Följ aktiviteterna #almedalen #västsvenskaarenan #johannebergsp

Twitter  Facebook 

Våra experter på plats: 

Lena Heuts, verksamhetsledare Västsvenska Kemi och  Materialklustret
Lena har arbetat med branschöverskridande samverkan för omställningen till en fossiloberoende samhällsekonomi i 7 år och har sin bakgrund i strategi o utvecklingsfrågor o skogsindustrin. Lena medverkar gärna i samtal om bioekonomi, innovation och industriell omställning.

Caroline Löfgren, projektkoordinator Västsvenska Kemi- och Materialklustret
Caroline har en bakgrund från skogsindustrin, 10 år på Södra Innovation & Nya Affärer. Caroline intressen är biobaserade material och produkter, samverkansprojekt, EU-samarbeten samt resan att ställa om till ett fossiloberoende samhälle. 

Läs mer om Almedalsveckan

Content

För mer information om vår medverkan i år

Ann-Marie Strand, Omvärldsanalytiker

+46 721 64 98 26
Skicka e-post
LinkedIn