Almedalen - Tack för alla goda samtal!

11 juli 2017
Publik Testbäddseminarium

Tack alla som besökte våra arrangemang i Almedalen i Visby i år. Tack för alla goda samtal, planerade såväl som spontana. Tack för att ni ser värdet i samverkan. Tack för att ni vill ta er an komplexa utmaningar tillsammans med oss. Tack.

Twitter Facebook ​#almedalen #västsvenskaarenan #johannebergsp

5/7 kl 12.00-13.00 - Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A
Testbädden är svaret – men hur skapar vi förutsättningarna?

Detta seminarium filmades, se hela filmen här

För att Sverige ska behålla sin position som forsknings- och innovationsland och samtidigt lösa de samhällsutmaningar vi står inför krävs fördjupad samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Testbäddar möjliggör detta, men hur skapar vi de bästa förutsättningarna? Läs mer 
Medverkande:
Per Österström, Moderator, Business Region Göteborg
Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande, (S) Göteborg
Lars Hjälmered, Riksdagsledamot, Göteborg, (M) Vice ordförande Näringsutskottet
Niklas Johansson, Statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg, Näringsdepartementet
Stefan Bengtsson, Rektor, Chalmers
John Rune Nielsen, Affärsutvecklingsdirektör CBDO, RISE
Mats Bergh, VD, Johanneberg Science Park

5/7 2017 13:45 - 14:45 - S:t Hansgatan 18F/Trappgränd

Detta seminarium filmades tyvärr inte, men här finns ett heltäckande referat hos IKEM - Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige 

Plast – en resurs i den cirkulära ekonomin i stället för skräp?
Plastskräp fyller våra hav. Samtidigt är plast ett resurseffektivt material som behövs i ett hållbart samhälle. Plast används i fler och fler produkter eftersom det är ett lätt, starkt, ekonomiskt och tekniskt hållbart material. Kan ett plastreturraffinaderi göra Sveriges plastanvändning cirkulär?  Läs mer

Medverkande:
Lars Josefsson, Västsvenska Kemi- och Materialklustret och Johanneberg Science Park
Elin Hermansson, Projektledare för Hållbar Kemi 2030
Cecilia Nord, Director Responsible Sourcing på Electrolux
Åsa Romson, Riksdagsledamot och ordförande EU-nämnden, Miljöpartiet 
Martin Ådahl, Chefsekonom och vice partisekreterare, Centerpartiet

 

/7 kl 15.00-16.00 - Västsvenska Arenan, Strandvägen, H528

Detta seminarium filmades, se hela filmen här

Energiomställningen pågår nu – hur hittar vi de ekonomiska drivkrafterna?
Göteborgs Stad utvecklar tillsammans med åtta partners en unik lokal handelsplats för el, värme och kyla. Projektet Fossil-free Energy Districts optimerar energianvändningen. Hur bidrar en lokal energimarknad mellan fastigheter till effektivare resursutnyttjande? Vilka är handelsplatsens utmaningar? Läs mer
Medverkande:
Iréne Svensson, Moderator, Johanneberg Science Park

Lotta Brändström, VD, Göteborg Energi
Mats Rydehell, Styrkeområdesledare för Energi, Chalmers tekniska högskola
Charlotte Lejon, Chef för kommersialisering och företagande, Energimyndigheten
Johan Tjernström, Affärsutvecklare Energi, Akademiska Hus
Elisabeth Undén, Politisk sekreterare, (MP), Göteborgs Stad
Kalle Bäck, Ledamot i kommunfullmäktige, (KD), Göteborgs Stad
Per-Arne Håkansson, Ledamot, (S), Riksdagen

Arrangeras inom  Västsvenska Arenan, där åtta västsvenska organisationer samlas under ett och samma tak i Almedalen. Med fokus på frågor som är angelägna för hela Sverige presenteras regionala lösningar på nationella utmaningar.

Läs mer om Almedalsveckan 
Information på vår webbplats

Kontakt för frågor:
Ann-Marie Strand, ann-marie.strand@johannebergsciencepark.com

Content

För mer information om vår medverkan i år

Ann-Marie Strand, Omvärldsanalytiker

+46 721 64 98 26
Skicka e-post
LinkedIn