Returraffinaderi

Plastavfall

Insatsområdet Returraffinaderi syftar till att sluta loopen för plast och att skapa cirkulära flöden av resursupptag. Den primära råvaran är återvunnen plast. I det här insatsområdet fokuserar vi också på produktion av kemiska byggstenar för vidareförädling till kemikalier, produkter och drivmedel som ställer krav på råvaruförsörjning, insamlings- och logistiklösningar. Nedan presenteras projekt inom insatsområdet.

Content

Mekanisk återvinning – Sortering och tvätt – Steg 1. (Pågående till och med 2020-12-31)

I projektet studeras möjligheterna att öka användningen av mekaniskt återvunnen plast i produkter för att bidra till ökad plaståtervinning i regionen. Ett flertal plastmaterialkvaliteter utvecklas och utvärderas i kontakt med slutanvändare. Experimentellt arbete med att förbättra sortering, tvätt samt uppgradering av utsorterad återvunnen plastråvara utförs. Efter projektets avslutande planeras en fortsättning för att ta fram nya produkter som helt eller delvis baseras på återvunnen plast.

Demonstrationsmöjligheter GoBiGas 1– Steg 1. (Pågående tom 2020-10-31)

I projektet studeras möjligheterna att använda anläggningen GoBiGas 1 som nu är i malpåse. Syftet med projektet är att identifiera olika relevanta industriers behov/aspekter/ önskemål kopplat till vad som är möjligt att få ut från befintlig demonstrationsanläggning kombinerat med mindre ombyggnader. Det gäller till exempel råvaror till anläggningen, produkter som biogas, syntesgas, biströmmar, med mera. Det gäller också försök med bland annat plastavfallsströmmar.

Utifrån dessa aspekter görs en genomlysning av anläggningen och olika kombinationer av industrisamarbeten  identifieras, som kan leda en fortsatt drift av GoBiGas 1. I projektet, som har många industriella parter, kommer alla att intervjuas för att tydliggöra respektive parts önskningar. Detta görs av en utförargrupp som består av flera experter. Utförargruppen tar sedan fram olika alternativ som parterna får ta ställning till.

Här kan du läsa slutrapporten: Projekt 4.1.3 Demonstrationsmöjligheter Gobigas 1 publik version.

Kartläggning plastavfallsströmmar - avslutat    

I projektet gjordes en grov kartläggning av vilka plastavfallsflöden som kan vara potentiell råvara för ett returraffinaderi. Kvalitet och tillgänglighet på dessa flöden utreddes översiktligt. Vidare gjordes en övergripande kartläggning av de viktigaste återvinningsinitiativen i Europa och globalt, och en beskrivning ges av marknaden för återvunnen plast. En djuplodande studie av existerande tekniker och anläggningar i demo o fullskala gjordes.

Lars Waldheim gjorde en kartläggning av pågående aktiviteter, här kan du ta del av Kemisk återvinning av plastavfall,
kartläggning av pågående aktiviteterKemisk återvinning av plastavfall Rapport 190701.pdf

Här kan du läsa slutrapporten: Kartläggning av plastavfallsflöden, återvinningsmetoder och marknader: kunskapsunderlag för ett returraffinaderi

Kartläggning av råvarutillgångar – skogsråvara och annan bioråvara - avslutat

En sammanställning av befintlig kunskap från tidigare studier (det vill säga en meta-analys) om dagens och trolig framtida tillgänglighet och pris på skoglig bioråvara. Projektet klargjorde hur stor den skogliga råvarubasen är som skulle kunna utgöra resurs som komplement till återvunnen plast i ett returraffinaderi, eller som resursbas för drivmedel, material eller kemikalier som studeras inom övriga insatsområden såsom Förnybart.

Här kan du läsa slutrapporten: Tillgång på skogsråvara – sammanfattning och scenarier

För frågor om projekten, kontakta:

Lars Josefsson, Insatsområde Returraffinaderi och Kompetensförsörjning samt klusterledare Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 708 33 05 82 lars.josefsson@johannebergsciencepark.com LinkedIn