Klimatledande Processindustri

Klimatledande Processindustri

Satsningen Klimatledande Processindustri är uppdelat i fyra insatsområden där vår verksamhet bedrivs.

Content

Returraffinaderi syftar till att sluta loopen för plast och att skapa cirkulära flöden av resursupptag. Den primära råvaran är återvunnen plast. I det här insatsområdet fokuserar vi också på produktion av kemiska byggstenar för vidareförädling till kemikalier, produkter och drivmedel som ställer krav på råvaruförsörjning, insamlings- och logistiklösningar.

Förnybart är målet att utveckla förnyelsebara material och produkter där råvaran till stor del skogsbaserad. För att skapa en ekonomiskt hållbar process måste hela vedråvaran utnyttjas, därför kommer både sockerplattformen och lignin som råvara vara i fokus.

I Klimatledande processteknik fokuserar på att utveckla nya tekniker och metoder för miljöanpassade och resurseffektivare processer genom industriell elektrifiering.

Klimatledande värdekedjor fokuserar på material- och produktutveckling från produktion till slutkund. Här hanteras också frågeställningar som handlar om att komma förbi potentiella hinder runt bl.a. affärsmodeller, lagstiftning och styrmedel. Ett policylab kommer etableras.

Klustermotorn arbetar övergripande med processledning av insatsområden samt att skapa nya innovationer som kräver långsiktig samverkan, ofta mellan olika branscher. Här utvecklas arbetet med att initiera projekt, kunskapsöverföring och nätverkande.

 

Processledare, Johanneberg Science Park

Caroline Löfgren, Klusterledare och verksamhetsansvarig Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 702 11 15 07
Skicka e-post
LinkedIn