Byggprojekt - information - JSP2

Som en del av Johanneberg Science Park bygger Akademiska Hus JSP2 - en ny kontorsbyggnad och innovationsarena - på södra Chalmers Campus Johanneberg. Akademiska Hus investerar cirka 380 miljoner kronor i projektet för att ytterligare stärka området, som är en forsknings- och innovationsmiljö av internationella mått.

Bygget startar den 9 mars

En liten del av befintlig betongmur intill södra entrén på Chalmers rivs under två dagar. Den 10 mars stängs alla p-platser av utmed Sven Hultins gata. Den avstängda ytan är avsedd till uppställning av projektkontor.

Projektinformation - 170228

Området för JSP2

Fakta om JSP2:

  • Lokalarea (LOA): Ca. 9 585 kvm 
  • Bruttoarea (BTA): Ca. 11 560 kvm 
  • Kontorsplatser: Ca. 400 i sex plan 
  • Byggstart preliminärt i maj 2017 
  • Färdigställande sommaren 2019 
  • Certifiering: Miljöbyggnad nivå Guld 
  • Byggherre: Akademiska Hus 
  • Arkitekter: Tengbom Arkitekter
  • Samverkansentreprenör: Byggdialog 

Pressmeddelande om investeringsbeslutet

Linje 55 - gör Johanneberg Science Park lättillgängligt