En välkomnande och komplett lärmiljö

Johanneberg Science Park - Besök oss!Vad är det som gör en plats till en stimulerande miljö för lärande, innovation och utveckling? Är det byggnaderna, gångstråken och lokalernas utformning? Eller är det människorna som rör sig och verkar där?

I år har 400 personer fått nya arbetsplatser på området. Det är med hjälp av varandras kunskap, erfarenheter och mål vi bygger Johanneberg Science Park. Vi vill bidra till att skapa en sjudande kunskapsmiljö med plats för såväl teknikkonsulter som serviceföretag, kreativa näringar, studenter, boende, pensionärer och kaféer.

Att skapa en science park handlar inte om att placera hus på en bit mark. Däremot är byggnader och konstruktioner en viktig första milstolpe, det som innebär att vi kan börja ”befolka” området. Byggnaderna ger oss förutsättningar att ta nästa steg och öka samverkansgraden, vilket i sin tur skapar den gränsöverskridande och innovativa miljö som en science park ska vara.

Framtidens utmaningar ställer högre krav på helhetstänkandet, där alla delar är lika viktiga för att utveckla nya innovationer och bygga ett hållbart samhälle. Tillsammans skapar vi förutsättningar, innovationslust och skaparglädje som behövs på vägen mot en hållbar samhällsutveckling.

Välkommen du också!
Kontakta oss

Områdesutveckling - Samhällsbyggnadsfokus i första etappen

Sommaren 2015 slutfördes uppförandet av två hus på 8200 kvm. Intresset är stort, vilket innebär att planering av nästa etapp på 10 000 kvm har påbörjats. Tillsammans med Akademiska Hus och Chalmersfastigheter planeras cirka 100 000 kvm nya lokaler på området till 2020.

Linje 55 - gör Johanneberg Science Park lättillgängligt