Frukostseminarium Brf Viva: Tidiga krav i byggprocessen minskar klimatpåverkan

Betongstommar kan ha en klimatpåverkan i samma nivå som en stomme av trä, förutsatt att aktiva val görs vid upphandlingen. Detta visar en livscykelanalys som gjorts av experter vid forskningsinstitutet RISE. Genom att ställa krav i upphandlingen kan nu Riksbyggen bygga Brf Viva i Göteborg med klimatsmarta betongstommar.

RISE livscykelanalytiker har analyserat klimatpåverkan från trästomme och betongstomme i ett 100-års perspektiv. Läs pressmeddelandet om RISE rapport

Föredragshållare: 
Eva-Lotta Kurkinen, RISE
Anders Johansson, Riksbyggen
Mikael Ahlén, Riksbyggen

Tid: 19 april kl 7.30-8.00 Frukost 07.30-08.00 Seminarium 8.00-9.00
Plats: Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 1-2, Göteborg

Välkommen med din anmälan till det kostnadsfria seminariet senast den 15 april!

Positive Footprint Housing är tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling.

Projektet ska resultera i ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet där vunna insikter och lärdomar får sin första praktiska tillämpning i Bostadsrättsföreningen Viva, med 132 bostäder i Guldheden, intill Chalmersområdet i Göteborg. 

Projektet är initierat av Riksbyggen i samverkan med bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE - Research Institutes of Sweden. 

Mer information

Datum och tid: 
2017-04-19 07:30 - 09:00
Kategori:
Evenemang

Linje 55 - gör Johanneberg Science Park lättillgängligt