Med öppen data utvecklar vi Göteborg till en ännu bättre stad

Submissions for this form are closed.

Det som framför allt gör Göteborg unikt är människorna som bor här. Människor som tillsammans har möjlighet att göra staden till en ännu bättre plats att bo, jobba, besöka och driva företag i. 

Vi tror att med hjälp av stadens öppna data och medborgarnas innovationskraft kan vi tillsammans skapa nytta som är till glädje för alla i Göteborg.

Göteborgs snabba förvandlingstakt kräver ökad information och dialog med invånarna och ett högre användande av öppen data kring exempelvis miljödata, fysiska förändringar, offentliga handlingar kan förbättra dialogen och öppna upp för innovationer,  exempelvis kring digitala tjänster.

Göteborgs Stad tillsammans med Västra Götalandsregionen och Johanneberg Science Park bjuder därför in till en workshop och dialog för att med hjälp av Göteborgs Stads öppna data förenkla och underlätta livet i Göteborg.

Vi vänder oss till företag, forskare, myndigheter och andra kreatörer som vill och kan bidra till att ta fram nya tjänster med hjälp av öppen data. I denna första workshop vill vi få en bred bild om vad göteborgare både ur ett privat och utifrån företags perspektiv vill få ut av Göteborgs Stads öppna data.

Information om aktuellt arbete och tillgänglig data kommer att ges.

Här kan du läsa mer om öppen data som Göteborgs Stad publicerar: http://www.goteborg.se/psidata

Tid: Måndag 27 mars kl.15:00 - 19:30
Plats: Guldhuset, Johanneberg Science Park, Sven Hultins Plats 1-2
Språk: Svenska   
Verktyg: medtag smartphone, dator, Ipad eller dyl. 

Välkommen med din anmälan senast 20 mars.

>>> Anmäl dig här! <<<

 

Har du frågor? Kontakta Kim Lantto, Utvecklingsledare Göteborgs Stad, kim [dot] lantto [at] goteborg [dot] se

Så tar du dig hit
Karta till Sven Hultins plats 1-2
Det finns ett parkeringshus mitt emot Sven Hultins Plats 1-2.

 

                    

Mer information

Datum och tid: 
2017-03-27 15:00 - 19:30
Plats: 
Johanneberg Science Park, Sven Hultins Plats 1-2. Lokal meddelas senare utifrån antal.
Kontaktperson: 
Katarina Nordström
Kategori:
Evenemang

Linje 55 - gör Johanneberg Science Park lättillgängligt