Urban Research: Social hållbarhet i samhällsplanering - vad vet vi och vad behöver vi veta?

Samhällsplanering har en viktig roll i att bidra till ett hållbart samhälle. Den sociala dimensionen av hållbar utveckling står högt på agendan på både lokal, regional och nationell nivå. Samtidigt råder oklarhet i vad begreppet social hållbarhet innebär i fysisk planering, bland annat i planering av bostäder och transporter.

Seminariet bygger på en kunskapsöversikt som har tagits fram inom Mistra Urban Futures. Du kommer att få ta del av resultaten av denna kunskapsöversikt om aktuell forskning samt metoder och exempel på hur sociala aspekter kan integreras i samhällsplanering. 

Vi vänder oss till dig som är tjänsteperson eller forskare, tillhör civilsamhället eller näringslivet och har intresse för social hållbarhet i samhällsplanering. 

Information:
Anmäl dig senast 27 mars.
Mer information om evenemenaget finner du här
Efter programmets slut kl16 bjuds på After Work för de som vill fortsätta samtalen.  

Mer information

Datum och tid: 
2017-04-06 13:00 - 16:00
Plats: 
Vera Sandbergs Allé 8, Göteborg, lokal Vasa 6
Värd: 
Mistra Urban Futures
Kategori:
Evenemang

Linje 55 - gör Johanneberg Science Park lättillgängligt