Vi skiftar webb!

Vi lanserade vår första webbplats 2011, då en kopia på Lindholmen Science Park. Sedan dess har vi varit med på en kraftigt föränderlig resa, där vår verksamhet vuxit med partners, samamarbetsprojekt och aktiviteter. Vår webb förmedlar inte längre en bild av oss eller vår verksamhet. Så nu är det äntligen dags att rigga om. Som man vet tar det sin tid, men målbilden är att vi har den på plats Q1 2017.

Vill du vara med och bidra med inspel, varmt välkommen!

Linje 55 - gör Johanneberg Science Park lättillgängligt