Nyheter

 • Osynliga miljövärden såsom luftföroreningar och buller är svåra att presentera på ett begripligt sätt. Ett nytt samarbete mellan akademin, staden och näringslivet ska finna en metod för att enklare visualisera miljövärden och därmed underlätta stadsplanering. Inom samarbetet ska en ny 3D-modell av Chalmers campusområde användas. 

  2017-02-22
 • Vi förstärker nu vår verksamhet med två tjänster. 

  2017-02-20
 • Neste Jacobs tar plats som nya medlemmar i Västsvenska Kemi- och Materialklustret. En förväntan på ökad kunskap om processindustrins och samhällets, speciellt i Västsverige, syn på framtidsutvecklingen ligger bakom.

  2017-02-08
 • 2017-01-17
 • I höst gick Scandinavian Enviro Systems AB med som medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Företaget grundades 2001 och har utvecklat en unik teknik för återvinning av uttjänta bil- och gruvdäck, ur vilka värdefulla material kan utvinnas. Vi träffar Bengt-Sture Ershag, som är teknisk chef.

  2016-12-05
 • För att fungera optimalt bör en science park vara en blandning av stora och små företag. Därför gör Johanneberg Science Park nu en riktad satsning mot små och medelstora företag (SME). Den 24 november var det festlig invigning av det nystartade SME-nätverket med 130 medlemmar på plats.

  2016-11-24
 • Caroline LöfgrenI november började Caroline Löfgren på Johanneberg Science Park. Caroline förstärker arbetet inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret som ny projektkoordinator.  

  2016-11-22
 • Den tysta hållplatsen vid Sven Hultins plats har utrustats med en bokbytarhylla där resenärerna på linje 55 kan lämna och hämta böcker när som helst på dygnet. 

   

  2016-11-10
 • Klimatförändringar, resursbrist, befolkningstillväxt, förstörda ekosystem ... Listan kan göras lång på trender som i allt högre grad påverkar våra liv. Dessa så kallade ”megatrender” påverkar också företagen och företagens affärer, och hållbarhet och CSR (”Corporate Social Responsibi- lity”, ungefär ”företagens samhällsansvar”) är i dag välkända begrepp i näringsliv och samhällsdebatt.

  2016-11-04
 • Nu ser vi det äntligen hända, ett stenkast från Johanneberg Science Park lyser den första grävskopan upp i mörkret i den tidiga morgontimman. Det är byggstart för Riksbyggens Brf Viva. Ett resultat av flera års forskning och samarbete inom projektet Positive Footprint Housing.

  2016-11-02

Linje 55 - gör Johanneberg Science Park lättillgängligt

Open-Arena-fokusområden

Johanneberg Science Park etapp 2 - Akademiska Hus