Aktörer

Researcher

Idag  arbetar ca 3000 universitetsanställda och studerar 10 000 studenter på området. Det finns fler än 160 företag som sysselsätter över 1 400 personer.

Linje 55 - gör Johanneberg Science Park lättillgängligt