Kluster förstärks med ny medlem

8 februari 2017

Neste Jacobs tar plats som nya medlemmar i Västsvenska Kemi- och Materialklustret. En förväntan på ökad kunskap om processindustrins och samhällets, s...

Ny arena för affärsutveckling

24 november 2016

För att fungera optimalt bör en science park vara en blandning av stora och små företag. Därför gör Johanneberg Science Park nu en riktad satsning mot...

Vi välkomnar Caroline!

22 november 2016

I november började Caroline Löfgren på Johanneberg Science Park. Caroline förstärker arbetet inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret som ny projek...