Nyheter

  • Linnéuniversitetet har tillsammans med Johanneberg Science Park beviljats forskningsmedel för att utveckla och testa sociala innovationer som möter behov och möjligheter kopplade till en åldrande befolkning.
  • I höst gick Scandinavian Enviro Systems AB med som medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Företaget grundades 2001 och har utvecklat en unik teknik för återvinning av uttjänta bil- och gruvdäck, ur vilka värdefulla material kan utvinnas. Vi träffar Bengt-Sture Ershag, som är teknisk chef.
  • Göteborgsregionens kommunalförbund och Johanneberg Science Park får medel från Vinnova för att undersöka förutsättningarna för att inrätta ett verklighetslabb inom ramen för forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub.
  • För att fungera optimalt bör en science park vara en blandning av stora och små företag. Därför gör Johanneberg Science Park nu en riktad satsning mot små och medelstora företag (SME). Den 24 november var det festlig invigning av det nystartade SME-nätverket med 130 medlemmar på plats.
  • I november började Caroline Löfgren på Johanneberg Science Park. Caroline förstärker arbetet inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret som ny projektkoordinator.  

Kalender

Linje 55 - gör Johanneberg Science Park lättillgängligt

Open-Arena-fokusområden

Johanneberg Science Park etapp 2 - Akademiska Hus

Nya kontorslokaler - Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park Magasin 2015